Ένωση Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού (Ελβετία)

8000 Zürich

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@wkg-ch.org
Internet: www.wkg-ch.org


τράπεζα

Postfinance Ζυρίχη

Λογαριασμός υπολογιστή: 23-58243-7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 WKG Ελβετία