Περιοδικό Focus Jesus 2019-03

03 επικεντρωθεί στο ιησού 2019 03

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019


Ζεστή σχέση - Toni Püntener

Κοινότητα με τον Θεό - Joseph Tkach

Η αληθινή εκκλησία - Hannes Zaugg

Ο Ιησούς σε ξέρει ακριβώς - ο Ταμί Τκάκ

Πηγή Ζώντα Νερού - Owen Visagie

Γκρέις, ο καλύτερος δάσκαλος - Takalani Musekwa

Ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα - Ειρήνη Ουίλσον

Η αποπλάνηση του πλούτου - Joseph Tkach

Γλώσσα σώματος - Barry Robinson

Όντας με τον Ιησού - Cathy Deddo