Περιοδικό Focus Jesus 2018-02

03 επικεντρωθεί στο ιησού 2018 02

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018


Τα σιτηρά σιταριού - Toni Püntener

Ο Ιησούς ο πρώτος καρπός - Μιχαήλ Μόρισον

Η σωτηρία είναι η δουλειά του Θεού - Michael Morrison

Λίμνη ή ποτάμι - Tammy Tkach

Ο Ιησούς η Σοφία Στον Άτομο - Γκόρντον Πράσινο

Η άγκυρα για τη ζωή - ο Joseph Tkach

Η έλευση του Κυρίου - Norms L. Shoaf

Μια ζωή σε αφθονία - Barbara Dahlgren

Ξεκουραστείτε στον Ιησού - Pablo Nauer