Ποιος ή τι είναι το Άγιο Πνεύμα;

020 wkg bs το άγιο πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, και είναι αιώνια από τον Πατέρα μέσω του Υιού. Είναι η υπόσχεση ανακούφισης του Ιησού Χριστού, έστειλε ο Θεός όλων των πιστών. Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας, μας ενώνει με τον Πατέρα και τον Υιό, και μας μεταμορφώνει με τη μετάνοια και τον αγιασμό και μας αποζημιώνει με τη συνεχή ανανέωση της εικόνας του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι η πηγή έμπνευσης και η προφητεία στη Βίβλο και η πηγή της ενότητας και της κοινωνίας μέσα στην Εκκλησία. Δίνει πνευματικά χαρίσματα για το έργο του ευαγγελίου και στη χριστιανική σταθερό οδηγό για όλη την αλήθεια (Ιω 14,16, 15,26? Πράξεις 2,4.17-19.38? Ματθαίος 28,19? John 14,17-26, 1 Peter 1,2 ;. Τίτου 3,5, 2 Peter 1,21. . 1 Κορ 12,13? .. 2 Κορ 13,13? 1 Cor 12,1-11? Πράξεις 20,28? John 16,13).

Το Άγιο Πνεύμα - λειτουργικότητα ή προσωπικότητα;

Το Άγιο Πνεύμα περιγράφεται συχνά με όρους λειτουργικότητας, όπως: Τη δύναμη του Θεού ή την παρουσία ή τη δράση ή τη φωνή. Είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος για να περιγράψω το μυαλό;

Ο Ιησούς περιγράφεται επίσης ως η δύναμη του Θεού (Phil 4,13), η παρουσία του Θεού (Gal 2,20), η δράση του Θεού (Joh 5,19) και η φωνή του Θεού (Joh 3,34). Ακόμα μιλάμε για τον Ιησού από την άποψη της προσωπικότητας.

Η Γραφή αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στη συνέχεια αυξάνει το προφίλ του Πνεύματος πέρα ​​από την απλή λειτουργικότητα. Το Άγιο Πνεύμα έχει ένα θέλημα (1Kor 12,11: "Όλα αυτά δουλεύουν το ίδιο μυαλό και αποδίδουν στον καθένα το δικό του όπως του ευχόμαστε"). Το Άγιο Πνεύμα διερευνά, ξέρει, διδάσκει και διαφοροποιεί (1Kor 2,10-13).

Το Άγιο Πνεύμα έχει συναισθήματα. Το Πνεύμα της Χάριτος μπορεί να κακοποιηθεί (Hebr 10,29) και να προσβληθεί (Eph 4,30). Το Άγιο Πνεύμα μας διευκολύνει και καλείται, όπως ο Ιησούς, βοηθός (Joh 14,16). Σε άλλα τμήματα της Γραφής, το Άγιο Πνεύμα μιλάει, εντολών, μαρτυρεί, ψέματα και εισέρχεται. Όλοι αυτοί οι όροι είναι σύμφωνοι με την προσωπικότητα.

Από βιβλική άποψη, το μυαλό δεν είναι αυτό που αλλά κανείς. Το μυαλό είναι "κάποιος", όχι "κάτι". Στους περισσότερους χριστιανικούς κύκλους, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται "αυτός", το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε ένα φύλο. Αντίθετα, ο "αυτός" χρησιμοποιείται για να δηλώσει την προσωπικότητα του νου.

Η θεότητα του πνεύματος

Η Βίβλος αποδίδει θεία χαρακτηριστικά στο Άγιο Πνεύμα. Δεν περιγράφεται ως αγγελική ή ανθρώπινη φύση.
Η εργασία 33,4 σημειώνει, "Το Πνεύμα του Θεού με έχει κάνει, και η ανάσα του Παντοδύναμου μου έχει δώσει τη ζωή." Το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί. Το μυαλό είναι αιώνιο (Hebr 9,14). Είναι πανταχού παρούσα (Ps 139,7).

Διερευνήστε τις Γραφές και θα δείτε ότι ο νους είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και δίνει ζωή. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά της θείας φύσης. Κατά συνέπεια, η Αγία Γραφή ορίζει το Άγιο Πνεύμα ως θεϊκό.

Ο Θεός είναι ένας "ένας"

Μια βασική Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι υπάρχει ένας Θεός (1Kor 8,6? Rom 3,29-30, 1 2,5Tim Gal 3,20). Ο Ιησούς έδειξε ότι αυτός και ο Πατέρας μοιράστηκαν την ίδια θεότητα (Joh 10,30).

Αν το Άγιο Πνεύμα είναι ένας θεϊκός "κάποιος", είναι ένας ξεχωριστός Θεός; Η απάντηση πρέπει να είναι όχι. Αν συνέβαινε αυτό, τότε ο Θεός δεν θα ήταν ένα.

Οι Γραφές υποδεικνύουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα με ονόματα που έχουν το ίδιο βάρος στην κατασκευή προτάσεων.

Στον Matthew 28,19 λέει, "βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος". Οι τρεις όροι είναι διαφορετικοί και έχουν την ίδια γλωσσική αξία. Ομοίως, ο Παύλος προσεύχεται στο 2. Κορινθίους 13,14 ότι «είναι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με όλους σας». Ο Πέτρος δηλώνει ότι οι Χριστιανοί "έχουν επιλεγεί με τον αγιασμό του Πνεύματος για υπακοή και ψεκασμό με το αίμα του Ιησού Χριστού" (1Pt 1,2).

Επομένως, ο Ματθαίος, ο Παύλος και ο Πέτρος αντιλαμβάνονται σαφώς την ποικιλομορφία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος είπε στους μετασχηματισμένους στην Κόρινθο ότι η αληθινή θεότητα δεν είναι μια συλλογή θεών (όπως το ελληνικό πάνθεον) όπου όλοι δίνουν διαφορετικά δώρα. Ο Θεός είναι ένας [ένα], και ότι είναι «[ίδια] το μυαλό ... η [ίδια] Κυρίου ... η [ίδια] ο Θεός, ο οποίος worketh όλα σε όλους» (1Kor 12,4-6). Αργότερα, ο Παύλος εξήγησε περισσότερα για τη σχέση του Ιησού Χριστού με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δύο ξεχωριστές οντότητες, λέει, στην πραγματικότητα, «ο Κύριος» (Ιησούς) «είναι το Πνεύμα» (2Kor 3,17).

Ο Ιησούς είπε ότι ο Πατέρας Θεός για να στείλει το Πνεύμα της αλήθειας θα ήταν, έτσι ώστε ο ίδιος, ο πατέρας, μπορεί να ζήσει στο πιστού (John 16,12-17). Το Πνεύμα αναφέρεται στον Ιησού και υπενθυμίζει την πιστή στα λόγια του (Ιω 14,26) και αποστέλλεται από τον Πατέρα μέσω του Υιού, να φέρει μαρτυρία της σωτηρίας ότι ο Ιησούς καθιστά δυνατή (Ιω 15,26). Όπως ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένας, έτσι ο Υιός και το Πνεύμα είναι ένα. Και στέλνοντας το Πνεύμα, ο Πατέρας κατοικεί μέσα μας.

Η Τριάδα

Μετά το θάνατο των αποστόλων της Καινής Διαθήκης υπήρξαν συζητήσεις εντός της εκκλησίας για το πώς θα μπορούσε να γίνει κατανοητή η θεότητα. Η πρόκληση ήταν να διατηρηθεί η ενότητα του Θεού. Διάφορες εξηγήσεις που έννοιες της «bi-θεϊσμός» (δύο θεοί - πατέρας και γιος, αλλά το πνεύμα είναι μόνο μια λειτουργία του ενός ή και των δύο) και τρι-θεϊσμό (τρεις Θεούς - Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα), αλλά αυτό διαψεύδεται η βασική Ο Μονοθεϊσμός βρέθηκε τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη (Mal 2,10, κ.λπ.).

Η Τριάδα, ένας όρος που δεν βρίσκεται στην Αγία Γραφή, είναι ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από τις αρχές της εκκλησίας πατέρες για να περιγράψει πώς ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ενότητα της Θεότητας είναι σε επικοινωνία μεταξύ τους. Ήταν η χριστιανική άμυνα εναντίον «τρισίστικων» και «δι-θεϊστικών» αιρέσεων και εναντιώθηκε στον ειδωλολατρικό πολυθεϊσμό.

Οι μεταφορές δεν μπορούν να περιγράψουν πλήρως το Θεό ως Θεό, αλλά μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε μια ιδέα για το πώς πρέπει να γίνει κατανοητή η Τριάδα. Μια εικόνα είναι η πρόταση που ένας άνθρωπος είναι τρία πράγματα ταυτόχρονα: Ακριβώς ως ανθρώπινη ψυχή (καρδιά, την έδρα των συναισθημάτων), το σώμα και το πνεύμα (το μυαλό), ο Θεός είναι ο συμπονετικός Πατέρας, ο Υιός (η σωματική Θεότητα - βλέπε Kol 2,9), και το Άγιο Πνεύμα (που μόνο καταλαβαίνει τα θεϊκά πράγματα - βλέπε 1Kor 2,11).

Βιβλική απόδειξη που έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτή τη μελέτη, διδάσκει την αλήθεια ότι ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα είναι διαφορετικά πρόσωπα από την ουσία του Θεού μέσα. Η NIV μετάφραση της Βίβλου του Ησαΐα 9,6 δείχνει μια τρισταιωτική σκέψη. Το παιδί που θα γεννηθεί, είναι «Wonderful Σύμβουλος» (το Άγιο Πνεύμα), «Mighty Θεός» (η θεότητα), «Παντοδύναμος Πατέρας» (ο Θεός Πατέρας) και ο «Πρίγκιπας της Ειρήνης» (ο Θεός ο Υιός) που ονομάζεται.

Πρόβλημα

Η Τριάδα συζητήθηκε έντονα από διάφορους θεολογικούς κλάδους. Έτσι z. Για παράδειγμα, η δυτική άποψη είναι πιο ιεραρχική και στατική, ενώ η Ανατολική προοπτική δείχνει πάντα μια κίνηση στην κοινωνία του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Οι θεολόγοι μιλούν για την κοινωνική και οικονομική τριάδα και για άλλες ιδέες. Ωστόσο, οποιαδήποτε θεωρία που υποθέτει ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα έχουν ξεχωριστά θέλημα ή επιθυμίες ή υπάρξεις, πρέπει να θεωρηθεί αναληθής (και επομένως αίρεση) επειδή ο Θεός είναι ένας. Υπάρχει πλήρης και δυναμική αγάπη, χαρά, αρμονία και απόλυτη ενότητα στη σχέση του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος μεταξύ τους.

Το δόγμα της Τριάδας είναι ένα πρότυπο για να κατανοήσουμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά δεν λατρεύουμε δόγματα ή μοντέλα. Λατρεύουμε τον Πατέρα "με πνεύμα και αλήθεια" (Joh 4,24). Θεολογίες που υποδηλώνουν ότι το μυαλό πρέπει να λάβει το δίκαιό του μερίδιο της δόξας είναι ύποπτες επειδή το μυαλό δεν τραβάει την προσοχή στον εαυτό του, αλλά δοξάζει τον Χριστό (Joh 16,13).

Στην Καινή Διαθήκη, η προσευχή απευθύνεται κυρίως στον Πατέρα. Οι Γραφές δεν απαιτούν από εμάς να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Όταν προσευχόμαστε στον Πατέρα, προσευχόμαστε στον Τριαδικό Θεό - Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Οι διαφορές στη θεότητα δεν είναι τρεις θεοί, κάθε απαιτώντας ξεχωριστή, ευσεβής προσοχή.

Επιπλέον, στο όνομα του Ιησού, η προσευχή και η βάπτιση είναι οι ίδιες με αυτές που κάνουν στο όνομα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να διακρίνεται ή να είναι ανώτερο από το βάπτισμα του Χριστού επειδή ο Πατέρας, ο Κύριος Ιησούς και το Πνεύμα είναι ένα.

Λάβετε το Άγιο Πνεύμα

Το Πνεύμα έχει ληφθεί από οποιαδήποτε πίστη που μετανοεί και βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού για την συγχώρεση των αμαρτιών (Πράξεις 2,38 39, 3,14 Gal). Το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα της υιοθεσίας [έκδοση], το οποίο είναι το πνεύμα μας μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού (Ρωμ 8,14-16), και είμαστε «με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει υποσχεθεί, σφραγισμένο, ο οποίος την σοβαρότητα της μας πνευματική κληρονομιά είναι (Eph 1,14).

Εάν έχουμε το Άγιο Πνεύμα τότε ανήκουμε στον Χριστό (Rom 8,9). Η χριστιανική εκκλησία συγκρίνεται με το ναό του Θεού επειδή το Πνεύμα ζει στους πιστούς (1Kor 3,16).

Το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Χριστού, που καθαρίζει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ως κίνητρο (1Pt 1,10-12), η ψυχή των Χριστιανών στην υπακοή στην αλήθεια (1Pt 1,22) στη σωτηρία ενεργοποιημένη (Λουκ 24,29) αγιάζει (1Kor 6,11) θεία φρούτα παράγει (Γαλ 5,22-25), και μας εξοπλίζει για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και την οικοδομή της Εκκλησίας (1Kor 12,1-11, 14,12? Εφ 4,7-16? Rom 12,4-8).

Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί σε όλη την αλήθεια (Joh 16,13) και ανοίγει τα μάτια του κόσμου στην αμαρτία, στη δικαιοσύνη και στην κρίση "(Jn 16,8).

συμπέρασμα

Η κεντρική βιβλική αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, διαμορφώνει την πίστη μας και τη ζωή μας ως Χριστιανούς. Η υπέροχη και όμορφη κοινότητα που μοιράζεται με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, την κοινότητα της αγάπης στην οποία ο Ιησούς Χριστός μας δίνει το Σωτήρα μας, τη ζωή Του, το θάνατο, την ανάσταση και την ανάληψή όπως ο Θεός στη σάρκα.

από τον James Henderson